تماس با مسئولین


شماره های مستقیم جهت تماس با مسئولین :

حوزه مدیریت : 32323571 - 32323572 - 32323580

معاون اداری و مالی : 32323576

معاون هنری : 32323272

معاون فرهنگی 32323394 داخلی 212- 32323583

 مدیر حراست : 32323572

مدیر روابط عمومی : 32323393- داخلی 224(جناب آقای شایگان اصل)

سرپرست اداره امور فرهنگی 32323394 داخلی 124

دفتر قرآن و عترت : 32323394 داخلی 107

پاسخگویی به شکایات : 32323373


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸