خدمات الکترونیکی

بنر بنر بنر

بنر بنر بنر

خدمات قابل ارائه در اداره کل

17021284100 : صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

بنر

17021284102 : صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

بنر

 17021284103 : صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

بنر

17021284104 : صدور مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای

بنر

17041285000 : صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

بنر

17021287100 : صدور مجوز ورود و خروج کتاب

بنر

17021287101 : صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

بنر

17021287102 : صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

بنر

17021287103 : صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

بنر

13011288100 : موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

بنر

13011288101 : صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

بنر

17031288102 : صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

بنر

17021289100 : صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

بنر

17021291101 : صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

بنر

17021291103 : صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

بنر

13011299105 : صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری،صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

بنر

17021289102 : صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

بنر

17021291100 : صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

بنر

17021291102 : صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

بنر

17021291104 : صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

بنر

17021291106 : صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

بنر

17021293100 : صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

بنر

13011293101 :  صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

بنر

17021296100 : صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

بنر

17031298101 : صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

بنر

17031298103 : صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

بنر

17031298105 : صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

بنر

17021299106 : صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

بنر

13011299111 : صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

بنر

17041299113 : صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

بنر

17041299115 : صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

بنر

17021296101 : صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

بنر

13011299102 : صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

بنر

13011299107 : صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

بنر

13011299112 : صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

بنر

17041299114 : صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

بنر

13011299116 : صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

بنر

13011299117 : صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

بنر

17031300101 : صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

بنر

18051302101 : صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

بنر

17021303102 : صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

بنر

17021303104 : صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

بنر

17021305000 : صدور مجوز تاسیس نگارخانه

بنر

17021306101 : صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

بنر

18081308101 : صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی

بنر

17031309000 : ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

بنر

17021310101 : صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی

بنر

17021310105 : صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

بنر

15021300100 : صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

بنر

13011300102 : صدور کارت مدیریت سینماها

بنر

18081302100 : صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

بنر

17021303101 : صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

بنر

17021303103 : صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

بنر

17021304000 : صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها

بنر

17021306100 : صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

بنر

18081308100 : صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

بنر

17021310100 : صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

بنر

17021310102 : صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی

بنر

17031310104 : صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه

بنر