دومین جشنواره ملی شعر رستاخیز شن ها
به منظور پاسداشت ابعاد معنوی و فرهنگی واقعه شکست آمریکا در صحرای طبس، دومین جشنواره ملی شعر رستاخیز شن‌ها برگزار شود. 
موضوع جشنواره:

شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس
معرفی ابعاد حادثه و تشابهش با واقعه ابابیل
معرفی شهدای این رویداد
نگاهی به امدادهای غیبی در عرصه انقلاب اسلامی
استکبارستیزی

جوایز جشنواره:
نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال
نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال
نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 13 میلیون ریال
نفرات چهارم تا هشتم به‌عنوان شایسته تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال

تقویم جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: پایان شهریور 1400
اختتامیه: آبان 1400

ارسال از طریق سایت جشنواره به نشانی TabasArt.ir