امور فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
 جناب آقای رمضانی

  

معاون فرهنگی اداره کل

 

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 212

جناب آقای مصطفی شفایی رئیس اداره امور فرهنگی، تبلیغات، مطبوعات و اطلاع رسانی

تلفن مستقیم: 32323273-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 124

پست الکترونیکی: khj@farhang.gov.ir
 

 سرکار خانم میلانی کارشانس موسسات فرهنگی و هنری، شعر و ادب، مسئول دبیرخانه جشنواره امام رضا

تلفن مستقیم: 32323399-056

پست الکترونیک:farhangi-khj@farhangmail.ir

 سرکار خانم نخعی پور  کارشناس مطبوعات، ادبی، مسابقات فرهنگی، بیمه روزنامه نگاری و آگهی ها

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 117

سرکارخانم ملایی  کارشناس امور تبلیغات، استعلام نام و حمایت از چاپ و بررسی آگهی نامه ها تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 123
سرکار خانم جهانی کیا کارشناس امور فرهنگی (موسسات، چاپ و نشر) تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 229

 

 

فرآیندها

صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

صدور مجوز ورود و خروج کتاب

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی