امور فرهنگی

فرهنگی

تابلوی اعلانات


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷
نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
 جناب آقای رمضانی

  

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 

تلفن مستقیم: 32323583-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 212

جناب آقای حمیدغلامی رئیس اداره امور فرهنگی و رسانه ای  

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 124


جناب آقای امیر کوچی
 کارشناس شعر و ادب و مفاخر   

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 224

 سرکار خانم نخعی پور  کارشناس مطبوعات، ادبی، مسابقات فرهنگی، بیمه روزنامه نگاری و آگهی ها

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 117

سرکارخانم ملایی  کارشناس امور تبلیغات، استعلام نام و حمایت از چاپ و بررسی آگهی نامه ها تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 123
 سرکار خانم اسکندری
 کارشناس کتاب و کتابخوانی
 تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 120
 سرکار خانم زرنگ
 کارشناس پژوهش و موسسات فرهنگی و هنری
 تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 206
 -  کارشناس امور آگهی ها
 تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 222
سرکار خانم جهانی کیا کارشناس امور فرهنگی (چاپ و نشر) تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 229

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵

فرآیندها

صدورمجوز پروانه نشر

 صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت 

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

صدور مجوز ورود و خروج کتاب

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹