اداره امور فرهنگی:

کارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی

سایت    www.khj.farhang.gov.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

شرایط عمومی  مدیر مسئول:

1.        تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

2.        اهلیت قانونی علمی

 

3.        نداشتن سوء شهرتو سابقه  کیفری

 

شرایط اختصاصی مدیر مسئول :

1.      دارا بودن دیپلم کامل و داشتن حداقل  سال سابقهکار موثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته سازمان های تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنانه لیساتس.

2.      عدم اشتغال در وزارت خانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها

مدارک لازم برای صدور مجوزبرای مدیر مسئول :

1.      داشتن آدرس الکترونیکی

2.      درخواست الکترونیکی و تکمیل پرونده الکترونیکی.

3.      شرکت در آزمون کانون های آگهی و تبلیغات از طریق سامانه تبلیغات

4.      ارائه 4 قطعه عکس 4*3

5.      ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و( کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ) (**برابر با اصل در دفاتر ثبت استاد رسمی )

 

متقاضیان جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به سامانه تبلیغاتe-tablighat.ir مراجعه نمایند.

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

اداره امور فرهنگی

دورنگار: 32323277-056

نام متصدی:  حمیده ملائی

تلفن: 32323393-056

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : یک ساعت

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : 60 روز

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها:  آیین نامه تاأسیس و نظارت برکار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات – مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358- و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانون های آگهی و تبلیغاتی – جلسات 16 و 17 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور