مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری

اداره امورفرهنگی:

کارشناس مؤسسات فرهنگی و هنری

سامانه متقاضیان: http://www.maraakez.ir

پست الکترونیک : farhangi-khj@farhangmail.ir

شرایط صدور مجوز:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- دارا بودن 27 سال سن

5- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

6- داشتن امکانات کافی مناسب جهت فعالیتهای فرهنگی هنری.

7- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط

8- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

9- داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی

 

مدارک لازم:

- تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی و  اعلام اهداف و زمینة اصلی فعالیت

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه (یک نسخه)

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن  (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

4- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفة عمومی و یا  ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)

5- اصل گواهی عدم سوء پیشینة کیفری مؤثر

6- عکس 4×3 جدید (4 قطعه)  (با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)

7- اساسنامه (1 نسخه) به انضمام صورتجلسات  انتخاب ارکان اصلی

8- تکمیل فرم استعلام حراست"

9- ارائه سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینة فعالیتهای درخواستی)

 

متقاضیان در شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها مراجعه نمایند.

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد: کارشناس مؤسسات فرهنگی و هنری

دورنگار:  32323272-056

نام متصدی: پروانه میلانی

تلفن: 32323399-056

آدرس: بیرجند -  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : 30 روز

هزینه صدور مجوز:

 فاقد هزینه می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : 30 روز

قوانین، مقررات و دستورالعملها ماده 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز ، مؤسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1375شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس تفویض شماره 24906/1 مورخ 04/09/1386 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی