معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی:

اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی

سایت    www.e_rasaneh.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

 

شرایط خاص برای صدور مجوز ندارد .

توضیح :

متقاضی ذیربط میتواند به منظور پیگیری مشخصات نشریه و سایر امور از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره تماس 32323393 داخلی 212 یا 117 تماس بگیرد .

 

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1.      درخواست از طرف سازمان ها و ادارات دولتی حداقل 48 ساعت قبل

 

 

 

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

واحد آگهی ها

دورنگار: 32323272-056

نام متصدی:  

نورالله دهقانی فرشته نخعی پور

تلفن: 32323393-056 داخلی 212 - 117

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : 1روز

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه      می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : -

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها: بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 12/12/65 و بخشنامه شماره 65199 نهاد ریاست جمهوری مورخ 18/12/87