معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی:

اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی

سایت    www.khj.farhang.gov.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

 

شرایط صدور مجوز .

1.        تابعیت جمهوری اسلامی

2.        داشتن سواد خواندن و نوشتن

 

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1)       معرفی نامه از اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید نشریات

2)       درخواست کتبی برای صدور پروانه

3)       تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4)       دونسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه

5)       تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت برای آقایان

6)       چهار قطعه عکس جدید جدید 4*3

7)       تصویر کارت ملی

8)       گواهی عدم اعتیاد

9)       گواهی عدم سوءپیشینه

 

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

اداره امور فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات 

دورنگار: 32323272-056

نام متصدی:  

فرشته نخعی پور

تلفن: 32323393-056 داخلی 212 - 117

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : 4روز

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه      می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : 15 روز

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها   آیین نامه توزیع و فروش نشریات مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358