معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی:

اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی

سایت -https://press.farhang.gov.ir   www.khj.farhang.gov.ir

پست الکترونیکkhj@farhang.gov.ir

 

شرایط صدور مجوز .

1.        تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2.نداشتن محکومیت کیفری

1.        اهلیت قانونی

2.        دارابودن سابقه فعالیت مطبوعاتی

شرایط مرکز:

1.        دارابودن امکانات حمل و نقل

2.        داشتن امکانات دفتری و انبار

3.        نیروی انسانی مجرب

4.        سیستم مجهز به رایانه

 

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1.        نامه استعلام اداره ثبت شرکتها

2.        طرح جامع و کامل توزیع برنامه کاری

3.        مدارک شخصی مدیرعامل ، شامل 4 قطعه عکس ،تصویر صفحه نخست شناسنامه ، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر کارت ملی

4.        اجاره نامه دفتر و انبار شرکت و یا سند مالکیت 

مدارک تکمیلی:

5.        گواهی عدم اعتیاد

6.        گواهی عدم سوءپیشینه

 

اطلاعات واحد

صدور مجوز در

استان خراسان جنوبی

نام واحد:

اداره امور فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات 

دورنگار: 32323272-056

نام متصدی:  

فرشته نخعی پور

تلفن: 32323393-056 داخلی 212 - 117

               آدرس:  خ شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمان تقریبی انجام فرآیند (به غیر از استعلام از سایر دستگاهها)، در این دستگاه : 4روز

هزینه صدور مجوز:  فاقد هزینه      می باشد

زمان تقریبی استعلام از سایر دستگاهها : 15 روز

 

قوانین، مقررات و دستورالعملها   آیین نامه توزیع و فروش نشریات مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358