عنوان خدمات

پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

آدرس وبگاه

http://www.ghoran.ir/web/institue-dashboard/login?p_p_id=٥٨&p_p_lifecycle=٠&_٥٨_redirect=%٢F

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:١.تصویر شناسنامه از تمامی صفحات یک نسخه
٢.چهار قطعه عکس جدید ٤*٣
٣. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارایه برگ معافیت دایم
٤. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی به بالا)یا معادل آن
٥.تصویر کارت ملی
٦.تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس ،مشخصات فردی
٧.تکمیل اساسنامه همراه با صورت جلسات هیات موسس و هیات مدیره
٨.تقاضای درخواست تاسیس موسسه(دلایل توجیهی ،ذکر اهداف و موضوع فعالیت)
٩.ارایه مستندات و سوابق فعالیتهای فردی در حوزه قرآن و عترت متناسب با موضوع فعالیت های درخواستی
مدارک تکمیلی :
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی