امور هنری

هنری

نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
سید علی زمزم معاون هنری اداره کل

تلفن مستقیم: 32323272-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 219

دورنگار: 32323272-056

پست الکترونیکی: khj@farhang.gov.ir
 

 آقای یاسین براتی  رئیس اداره امور هنری  تلفن مستقیم: 32323273-056

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 121

افضلیان  کارشناس هنر های تجمسی تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 215

 

فرآیند ها

صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی