عنوان خدمات

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست
٢.تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای
آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم
برای مدیر مسئول-
٣. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد موسیقی
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢. گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٨٠/٠١/٢١ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست و مدارک به اداره کل ارشاد استان
٢-ارائه فرم" ی "به متقاضی
٣-تکمیل فرم" ی "و ارائه به اداره کل استان
٤-تشکیل پرونده و ارائه به شورای بدوی در صورت کامل بودن مدارک
٥-بررسی پرونده و اعلام نظر
٦-بررسی پرونده در شورای مرکزی نظارت و اعلام نظر
٧-برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی درصورت تایید شورا
٨-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و استعلام از اداره کل حراست و اداره اماکن درصورت قبولی متقاضی در آزمون تخصصی
-مراجعه به اداره بهداشت و سجل کیفری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشينه
-بررسی صلاحیت متقاضی واعلام نظر کتبی توسط حراست
-صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه(هم برای موسس و هم برای مدیر مسئول)
-دریافت و ارائه گواهی های مذکور به اداره کل استان
-انجام بازدید از مکان اموزشگاه و اعلام نظر کتبی
٩-دریافت نظرات اداره اماکن ، اراده کل حراست ،بهداشت ، سجل کیفری و معرفی متقاضی جهت گذراندن دوره آموزشی مرتبط
برگزاری دوره بازآموزی مرتبط با فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری برای مدیر آموزشگاه وآزمون و صدور گواهینامه مربوطه به نام متقاضی و ابلاغ کد شناسه آموزشگاه و ارسال به استان
١٠-صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش
١١-دریافت مجوز یکساله آموزشگاه