عنوان خدمات

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست
٢.تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای
آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم
برای مدیر مسئول-
٣.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد هنری تجسمی
و یا نمایشی
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٨٠/٠١/٢٠

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست و مدارک به اداره کل ارشاد استان
٢-ارائه فرم" ی "به متقاضی
٣-تکمیل فرم" ی "و ارائه به اداره کل ارشاد استان
٤-تشکیل پرونده و ارائه به شورا درصورت کامل بودن مدارک
٥-بررسی پرونده واعلام نظر
٦-برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی درصورت تایید شورا
٧-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه واستعلام از اداره کل حراست و اداره اماکن در خصوص متقاضی و مکان آموزشگاه در صورت قبولی در آزمون
-ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه به اداره کل استان
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
-مراجعه به اداره بهداشت و سجل کیفری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
-صدور گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به نام متقاضی
-انجام بازدید از مکان اموزشگاه توسط اداره اماکن و اعلام نظر کتبی
٨-دریافت نظرات اداره اماکن ، اراده کل حراست ،بهداشت ، سجل کیفری ومعرفی متقاضی جهت گذراندن دوره آموزشی مرتبط
٩-برگزاری دوره بازآموزی مرتبط با فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری برای مدیر آموزشگاه وآزمون و صدور گواهینامه مربوطه به نام متقاضی و ابلاغ کد شناسه آموزشگاه و ارسال به استان
١٠-صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش و توسعه فعالیتهای هنری
١١-دریافت مجوز یکساله آموزشگاه