عنوان خدمات

پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه

http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست متقاضی
٢.اظهار نامه
٣. نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
٤.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
٥. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
٦.تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧.چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند های ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز مؤسسات، شرکت ها و مراکز تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

١-ارائه درخواست به همراه مدارک
٢-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط
٣-استعلام از دفتر توسعه مشارکتها در خصوص موسسه فرهنگی و هنری مربوط به متقاضی
٤-بررسی و اعلام نظر
٥-استعلام از اداره اماکن درخصوص مکان موسسه
٦-بازدید از مکان موسسه واعلام نظرکتبی
٧-ارسال پرونده متقاضی به دفتر موسیقی در صورت مثبت بودن نظر اداره اماکن
٨-کنترل و کارشناسی حضوری از تجهیزات فنی موسسه
٩-بررسی پرونده و صدور پروانه فعالیت شش ماهه در صورت تاییدکارشناسی فنی
١٠-ارائه پروانه فعالیت شش ماهه به متقاضی
١١-دریافت پروانه فعالیت شش ماهه