فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸

نام موسسه

نوع پروانه نشر

فعال/غیرفعال

آدرس موسسه

آدرس وب

پرچم اندیشمند پارثاوا

تصدی رسانه برخط کاربر محور

فعال

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان امام موصی صدر غربی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، طبقه همکف- شرکت پرچم اندیشمند پارثاوا

 

پرچم اندیشمند پارثاوا

نشر دیجیتال برخط

فعال

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان امام موصی صدر غربی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، طبقه همکف- شرکت پرچم اندیشمند پارثاوا

 

پرچم اندیشمند پارثاوا

نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

فعال

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان امام موصی صدر غربی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، طبقه همکف- شرکت پرچم اندیشمند پارثاوا

 

دانشجو یارخاوران

نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

غیر فعال

خراسان جنوبی - بیرجند - مدرس 17 پلاک 5

www.daneshjooyar.com

شرکت مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی پردیس مقصود

نشر دیجیتال برخط

غیر فعال

استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، بلوار قائم، شهرک شهید جهانیان، کوچه دوم

www.magrica.ir

معیار فن آوران قهستان

نشر دیجیتال برخط

فعال

خراسان جنوبی - بیرجند - مدرس 65 - مجتمع ارم - بلوک یک - طبقه دوم

www.learnfiles.com

معیار فن آوران قهستان

نشر دیجیتال برخط

غیر فعال

خراسان جنوبی - بیرجند - مدرس 65 - مجتمع ارم - بلوک یک - طبقه دوم

www.learnfiles.com


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸

نام و نام خانوادگی سمت مشخصات
محسن خلیلی
مسئول واحد فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

تلفن داخلی: 32323393-056 داخلی 207

پست الکترونیکی: khj@farhang.gov.ir