مشاهیر استاندکتر محمد اسماعیل رضوانی (پدر تاریخ معاصر ایران)

دکتر محمد اسماعیل رضوانی

محمد اسماعیل رضوانی فرزند جعفر ، در 10 اردبیهشت 1300 در قریة خراشاد ( 24 کیلو متری شمال بیرجند ) بدنیا آمد . پس از آنکه تحصیلات خود را به پایان رساند به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و به کار تدریس در مدارس بیرجند پرداخت ؛ رضوانی بعد از آنکه به تهران آمد به تحصیلات خود ادامه داد و توانست دورة لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا را طی کند . وی مدتها در دانشگاه ملی و دانشگاه تهران به تدریس مشغول بود و پس از آنکه در سال 1358 بازنشسته شد ، تا پایان عمر به تحقیق و پژوهش در زمینة تاریخ ایران پرداخت . محمد اسماعیل رضوانی سرانجام در 5 فروردین 1375 در تهران فوت نمود.

والدین و انساب:

درخانواده ای روحانی دیده به جهان گشود . اجداد و نیاکان پدری وی ،عبارت بودند از شیخ جعفر ،آخوند ملا محمد علی ،آخوند ملا اسماعیل و سرکار آقا -از علمای منطقه خراسان در عهد صفویه نسل اندر نسل در امور دینی و علمی منطقه قهستان از سرآمدان روزگار بودند .مادرش فاطمه نام داشت و جد مادریش ملا حسن یزدی بود.

اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی:

دکتر رضوانی در شش سالگی توسط پدر به یکی از مکتب خانه های محلی سپرده شد که در آن به فراگیری قرآن مجید و علوم مقدماتی بپردازد :هشت ساله بود که خواندن قرآن را تمام کرد و به بیرجند رفت.

تحصیلات رسمی و حرفه ای:

در سن هشت سا لگی پدر خانواده ، رضوانی را نزد یکی از اقوام در بیرجند فرستاد تا در مدرسه طلاب شوکتیه که مدیریت آن با روحانی بسیار نامدار آن منطقه یعنی مرحوم آقا شیخ محمد رضا سرچاهی بود. مشغول به تحصیل شود. مرحوم سرچاهی ، محمد اسماعیل را به یکی از شاگردان برجسته اش سپرد و او نخستین کتابی که به او آموخت (نصاب الصبیان ) ابونصر فراهی بود. مدتی از این موضوع گذشت تا اینکه در پی تا سیس به سبک جدید ،تحت عنوان ( تدین ) با مدیریت مرحوم فاضلی مسیر زندگی استاد به کلی تغییر کر. دبه هر صورت استاد علاوه بر فراگیری علوم مقدماتی حوزه و یادگیری کتبی همچون نصاب ،امثله و شرح امثله علوم متداول و جدید را نیز فراگرفت. وی در سال 1322 با اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان فارغ التحصیل شد . استاد رضوانی بعد از مدتی اقامت در بیرجند به تهران منتقل گردید و ضمن تدریس در دبیرستان فرخی توانست در سال 1322 در رشته تاریخ و جغرافی دانشسرای عالی و سپس امور تربیتی وارد شود . وی در سال 1335 مقطع کارشناسی ارشد را نیز سپری نمود و سرانجام در 1342 موفق به دریافت در جه دکترا رشته تاریخ از دانشگاه تهران گردید.

خاطرات و وقایع تحصیل: