بانک اطلاعات مد و لباس خراسان جنوبی-طراحان

مشخصات فردی
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی(بدون خط فاصله) :
جنسیت :
وضعیت تاهل :
تاریخ تولد:
فایل تصویر پرسنلی(فرمت jpg با رزولیشن 150 dpi)
*
محل فعالیت
استان :
شهر :
آدرس :
رسته فعالیت
حوزه فعالیت