بریده روزنامه

۶ مرداد ۱۴۰۰

خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی

جشنواره منطقه ای مد و لباس اسلامی ایرانی "چارقد" برگزار می شود