بریده روزنامه

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

خراسان جنوبی- امروز خراسان جنوبی

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با پیشکسوتان صنعت چاپ