آرشیو ماهیانه بریده جراید

آبان  ۱۳۹۶

عنوانتاریخ
راه اندازی 3 نمایندگی انجمن موسیقی تا پایان آبان ماه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کسب رتبه برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان ۲۷ آبان ۱۳۹۶
هنرمندان در راستای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی حمایت می شوند ۲۲ آبان ۱۳۹۶
برگزاری دوره آموزشی فیلم سازی با ارائه مدرک بین المللی در استان ۲۱ آبان ۱۳۹۶
برگزای دوره آموزش فیلم سازی با گواهینامه معتبر در بیرجند ۲۱ آبان ۱۳۹۶
مجتمع پاتوق کتاب استان پا گرفت ۱۵ آبان ۱۳۹۶
دومین پاتوق کتاب کشوردر خراسان جنوبی افتتاح شد ۱۵ آبان ۱۳۹۶
مجتمع پاتوق کتاب بیرجند افتتاح شد ۱۵ آبان ۱۳۹۶
افتتاح دومین پاتوق بزرگ کتاب کشور در استان ۱۵ آبان ۱۳۹۶
مجتمع پاتوق کتاب بیرجند افتتاح شد ۱۵ آبان ۱۳۹۶
همیشه افتخار می کنم که بیرجندی هستم ۱۳ آبان ۱۳۹۶
توسعه روابط بین المللی با کمک نخبگان استان ۱۳ آبان ۱۳۹۶
تأکید استاندار بر بازیابی شخصیت های فرهنگی استان ۱۳ آبان ۱۳۹۶
فقط برای ایران وایرانی کار می کنم ۱۳ آبان ۱۳۹۶
فردا، رونمایی از سردیس پروفسور «احمد کامیابی مسک» ۱۰ آبان ۱۳۹۶
کامیابی مسک در اروپا شناخته تر است تا بیرجند ۱۰ آبان ۱۳۹۶
حضور رسانه های خراسان جنوبی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های تهران ۳ آبان ۱۳۹۶
دومین جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی برگزار می شود ۲ آبان ۱۳۹۶
بزرگداشت پروفسور کامیابی ، «شوالیه پالم های آکادمیک فرانسه» در استان برگزار می شود ۲ آبان ۱۳۹۶